2019 Goyokai Kendo Tournament Results

              · · ·

Matsushita Shuji sensei won first place in the men’s senior division at this year’s Goyokai Kendo Tournament in Boston. Choi Eunju won third place in the women’s senior division. Congratulations!

Boston Shufukai (秀風会) and New York Shinbukan (神武館) organized the 20th Goyokai (五葉会) tournament.